امور صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه : آقای نیرومند -  تلفن مستقیم = 53292227-031

 دانشجویان گرامی:
*جهت اخذ تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی به سامانه ساجد به آدرس زیر مراجعه کنید:*
https://sajed.iau.ir/Education/Students/StudentRegistration

توجه: لطفا شماره دانشجویی اعلام شده توسط مرکز آزمون را وارد نمایید و از ثبت شماره دانشجویی آموزشیار خودداری فرمایید. برای هرگونه پرسش با شماره تلفن 53292226 تماس بگیرید.

-----------------------------------------------------------------------------

*اطلاعیه مهم دانشجویان ورودی های قبل از 1399*

دانشجویان گرامی:

امکان تسویه حساب بدهی شهریه نیمسال جاری از طریق ارائه چک با سر رسید تاریخ 1399/10/30 فراهم شد.

صرفاً تا تاریخ 1399/10/03 فرصت تحویل چک به صندوق رفاه دانشگاه می باشد.
صندوق رفاه دانشجویی

-----------------------------------------------------------------------------

انواع وام های تحصیلی

1- وام قرض الحسنه شهریه

2- وام قرض الحسنه اجاره مسکن

3- وام قرض الحسنه ازدواج

4- وام بلند مدت وزارت علوم با بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی

5- وامهایی که صندوق قرض الحسنه دانشگاه پرداخت می کند

--------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود فرم وام های شهریه و ازدواج و اجاره مسکن

دانلود فرم وام وزارت علوم با بازپرداخت پس از فراغت از تحصیل

دانلود فرم وام بانک قرض الحسنه مهر ایران

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

ضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی : 

- تسهیلات مالی دانشجویی: 

قرض الحسنه ها از نظر مدت زمـانی بـه سـه دسـته کوتـاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند.

قرض الحسنه کوتاه مدت حـداکثر 6 مـاه، قـرض الحسـنه میانمدت حداکثر 12 ماه، قرض الحسنه بلند مدت حـداکثر 60 ماه.

قرض الحسنه هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

الف – وامهاي کوتاه مدت: 

وامها به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

 • – وامهاي میان مدت:

اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق می گیرد کـه بـراي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات شعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته میشود و در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می گردد.

 • – وامهاي بلند مدت :
 • منابع داخلی
 • منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 • این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار مـی گیـرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط قرض الحسنه خود نمی باشند.

انوع قرض الحسنه : 

 • کمک هزینه اجاره : بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت می باشد.
 • کمک هزینه تحصیلی : بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود. در طـول سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی میباشد با باز پرداخت 12 ماهه.
 • کمک هزینه ازدواج : این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود. دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.
 • وام ضروري : وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی، بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماريهاي خاص و زایمـان میباشد.

تبصره 1 : وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می باشد.

 -----------------------------------------------------------------------

  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) : 

 • تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :

ردیف

عنوان وام

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

مسکن

مجرد : 5000000 متأهل : 7000000

%2/5

یک ساله (12 ماهه)

2

ضروری

12000000 ریال

%2/5

20 قسط در حین تحصیل

3

کوتاه مدت

50 درصد کل شهریه

%2/5

حداکثر 4 قسط در طول یک ترم

4

میان مدت

50 درصد کل شهریه

%2/5

حداکثر 20 قسط در حین تحصیل

5

بلند مدت

50 درصد کل شهریه

 %2/5

حداکثر 36 ماهه بعد از فراغت از تحصیل

6

قرض الحسنه ازدواج

 15000000

 %2/5

20 قسط حین تحصیل

7

قرض الحسنه تحصیل

مجرد : 5000000 متأهل : 6000000

 %2/5

9 ماه متوالی در طول تحصیل

 • تسهیلات اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :
  • تسهیلات اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

ردیف

عنوان وام

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

 1

بلند مدت شهریه

 5000000

 %4

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

 2

بلند مدت شهریه

 5000000

 %4

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

 3

بلند مدت شهریه

 10000000

 %4

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

 4

بلند مدت شهریه

 25000000

 %4

حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل

 • تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران :

ردیف

مقاطع تحصیلی

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

 1

کارشناسی 

 25000000

 %14

حداکثر 60 ماه

 2

 کارشناسی ارشد 

 50000000

 %14

حداکثر 60 ماه

 3

دکتری 

 100000000

 %14

حداکثر 60 ماه

 • اعطای تسهیلات ازدواج دانشجویی:

ردیف

بانکهای عامل

مبلغ تسهیلات به ریال

کارمزد

تعداد اقساط

1

پست بانک

100000000

%11

36 ماه

2

کارآفرینی امید

100000000

%4

36 ماه

3-اعطای پوشش بیمه اجباری حوادث دانشجویی : 

ردیف نوع جبران هزینه سقف تعهد به ریال سقف تعهد به ریال
1 جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف 50000000 پنجاه میلیون ریال
2 جبران هزینه نقص عضو(کلی یا جزئی) ناشی از حادثه تا سقف 200000000 دویست میلیون ریال
3 جبران هزینه های ناشی از فوت 200000000 دویست میلیون ریال

دانشجوی گرامی:

طبق اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، برای تقسیط  و پرداخت شهریه در قالب اقساط نیمسال اول اقدام لازم را انجام دهید.

راهنمای پرداخت الکترونیکی اقساط

به اطلاع می‌رساند؛ بدهی شهریه دانشجویان در نیمسال اول ۹۹ در ۳ قسط، تقسیط شد.

سررسید اقساط تاریخ‌های ۱۵ آذر ماه، ۱۵ دی ماه و ۱۵ بهمن ماه می‌باشد.

دانشجویان به منظور پرداخت شهریه خود می‌توانند از مسیر زیر اقدام به پرداخت اقساط خود کنند:

۱. منوی صندوق رفاه دانشجویی

زیر منوی درخواست پیگیری تسهیلات را انتخاب می‌کنند.

۲. بر روی () مشاهده دفترچه اقساط و پرداخت قسط کلیک کرده و اقساط خود را مشاهده می‌کنند.

در این قسمت در صورت دلخواه می‌توانند کل شهریه خود را پرداخت نمایند و یا اینکه در موعد سر رسید اقساط خود را پرداخت نمایند.

-----------------------------------

امور-صندوق-رفاه-دانشجویی-و-تسهیلات-اعتباری

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه