رییس اداره فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی:

مجتبی طاهری

 

سمت:

رئیس اداره فارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم:

03153292260 و 61 و 62

 

 

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی-طبقه دوم

امور-فارغ-التحصیلان

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه