تجلیل کارکنان از عوامل ایجاد انگیره شغلی است.

تجلیل کارکنان از عوامل ایجاد انگیره شغلی است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا بیان کرد: «قدردانی از کارکنان یکی از عوامل ایجادکننده انگیزه شغلی بوده و باعث کارکرد بهتر و رضایت شغلی بیشتر کارکنان می‌شود.» در این مراسم از زحمات و تلاش‌های خالصانه حمیدرضا خلیلی از کارکنان خدوم حوزه اداری و مالی این واحد دانشگاهی قدردانی و تجلیل شد.

مراسم قدردانی از بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا برگزار شد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه